top of page

Jedyną drogą w dniu dzisiejszym jest - Konfederacja!!

 

Czym jest O.K.O.P.

 

Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich (O.K.O.P.) nie jest kolejną partią polityczną. Nie posiada struktury partyjnej ani wypływających z niej partyjnych lojalności czy dyscypliny w poglądach. Nie mamy żadnych legitymacji ani składek. Konfederacja jest historyczną formą demokracji bezpośredniej, w której Naród żąda w sposób bezpośredni od władz państwa spełnienia konkretnych postulatów i jest zdeterminowany do osiągnięcia swoich roszczeń używając każdej możliwej drogi łącznie z usunięciem przedstawicieli rządu od władzy.

 

Czy jesteśmy zarejestrowani?

 

To tak jakby pytać oddziały AK czy zarejestrowały działalność w Gestapo. Władza w Naszym Kraju zdobywana jest w wyniku wyborów, których przebieg i rezultaty są więcej niż kontrowersyjne. Działania członków rządu kontrowersyjne już nie są. W sposób bezpośredni i niedwuznaczny godzą one w interesy i dobro Narodu Polskiego. Rząd wybierany jest przez obywateli do zarządzania majątkiem należącym do nas wszystkich. Ci ludzie muszą sobie uzmysłowić, że nie są nikim innym tylko naszymi pracownikami wynajętymi w roli ekonoma w naszym Polskim Narodowym Gospodarstwie. „Minister” to łacińskie słowo „sługa” i takimi w stosunku do Narodu są ludzie piastujący te stanowiska. Za ich dobrą służbę należy im się zapłata i wdzięczność, za złą wymówienie pracy. Jeśli nie potrafią zarządzać naszymi dobrami muszą być natychmiast usunięci z urzędu, nawet, jeżeli wymagać to będzie wypchnięcia ich kopniakiem za bramę naszej posesji. 

 

Jak zostać członkiem Konfederacji

 

Członkiem Konfederacji może zostać każdy, kto podziela nasze żądania i w sposób aktywny dąży do ich osiągnięcie. Żądania te są uniwersalne i najważniejsze w obecnej sytuacji dla wszystkich obywateli bez względu na orientację polityczną. Wprowadzenie ich w życie spowoduje otwarcie dróg do spełnienia kolejnych ważnych postulatów wysuwanych przez Naród i od lat ignorowanych przez zarządców Polski.

bottom of page