top of page

Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji  Polskich   O.K.O.P.

 

   Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji  Polskich powstała w wyniku inicjatywy podjętej podczas IXX Zjazdu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Autorem idei powstania organizacji zrzeszającej wszystkich Polaków i ich organizacje na całym Świecie byl Pan Jan Kobylański długoletni prezes USOPAL. Konfederacja powstała w celu  działania dla dobra Naszej Wspólnoty Narodowej i Ojczyzny Polski, Działanie to oparte jest na wyznaczeniu konkretnych celów i dążeniu do ich szybkiego zrealizowania przy pomocy zintegrowanego pierwiastka patriotycznego w Naszym Polskim Narodzie.

W dniu 23 listopada 2013 roku podczas Pierwszego Zjazdu Polskich Organizacji Ameryki Północnej i Świata, który odbył się w sali konferencyjnej Hotelu Marriott w Nowym Jorku, przybyli członkowie Organizacji Polskich, oraz osoby biorące udział w Zjeździe poprzez łącza internetowe w formie video-konferencji ustaliły, co następuje:

 

- Zjazd dzisiejszy zostaje nazwany Zjazdem Założycielskim

 

- Powodowani naglącą potrzebą zjednoczenia wysiłków polskich organizacji i osób prywatnych zarówno z Kraju jak i z poza granic Naszej Ojczyzny, rezolucją Zjazdu Polskich Organizacji Ameryki Północnej i Świata niniejszym powołujemy do życia Ogólnoświatową Konfederację Organizacji Polskich (O.K.O.P.)

 

- Zjazd uchwalił formę działalności powstałego zrzeszenia, jako „Konfederacja”, gdyż taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości jej członków, oraz wytypowal zarzd O.K.O.P.

Rezolucja Zjazdu Polskich Organizacji Ameryki Północnej i Świata

bottom of page