top of page

 

     O.K.O.P. jest w całości finansowana z datków naszych członków.

 Jeśli chcesz pomóc Konfederacji możesz to zrobić przede wszystkim włączając się aktywnie w nasze akcje angażując swoje pieniądze w druk ulotek, listów i materiałów informacyjnych dostępnych na naszej stronie. Zamów materiały propagandowe, koszulki, flagi itp. od pracujących z nami producentów i rozprowadź je wśród naszych członków.

    Konfederacja ma na celu integrację polskiego społeczeństwa w silną, świadomą swoich praw i obowiązków Wspólnotę Narodową. Jeśli chcesz dopomóc finansowo Konfederacji i stać Ciebie na taką pomoc, znajdź w swoim miejscu zamieszkania Polaków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i pomóż im w imieniu Konfederacji „stanąć na nogi”. Nie mówimy tu o jałmużnie, ale o konstruktywnej pomocy jednoczącej nas w jedną Polską Rodzinę. Za oferowaną przez Ciebie, czyli Konfederację pomoc osoby muszą zaangażować się w roznoszenie ulotek i pracę propagującą wśród Naszego Społeczeństwa akcje O.K.O.P.

     Pamiętaj, że Konfederacja to każdy z nas. Pomagając potrzebującym pomagasz całemu Polskiemu Narodowi stać się silnym monolitem, w którym każdemu z nas będzie żyło się lepiej.

 

   Bezpośrednie datki finansowe na cele Konfederacji będą ogłaszane poniżej z imieniem ofiarodawcy lub jeżeli wyrazi on na to zgodę z pelnym nazwiskiem i imieniem.

 

Lista wydatków z zasobów finansowych O.K.O.P. publikowana będzie comiesięcznie w zestawieniu obok przychodów.

Finanse O.K.O.P.

Przychody

Wydatki

bottom of page