top of page

Konfederacja - dlaczego?

 

Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich (O.K.O.P.) utworzona została w roku 2013 w Nowym Jorku przez Polaków zrzeszonych w Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z największych żyjących polskich patriotów, Prezes USOPAŁ (Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej) Pan Jan Kobylański. Konfederacja nie jest partią polityczną ani organizacją społeczno-polityczną. Jest wolnym stowarzyszeniem Polaków mieszkających w kraju i za granicą, organizacji polskich, duchownych, wojskowych i policjantów, którzy zjednoczyli się dla osiągnięcia konkretnego celu. Konfederacja nasza działa w zakresie i na prawach Konfederacji historycznie organizowanych w Rzeczpospolitej, będących podstawowym wyrazem demokracji bezpośredniej i prawa do samostanowienia obywateli oraz prawa do zmiany narzuconych narodowi zarządzeń i ustaw godzących w interes narodowy i  wolność obywatelską.

bottom of page