top of page

Szanowny Pan/Pani Poseł …………………………………………………..….

Adress:

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...                                              

 

Data ….../………2015

 

Szanowny Panie/Pani Pośle/Poseł,

 

     Wzywamy Pana/Panią po raz kolejny do natychmiastowego wsparcia żądań Ogólnoświatowej Konfederacji Organizacji polskich O.K.O.P. dotyczących najważniejszych problemów w Naszym Państwie. Informujemy również, że:

 

odmowa współpracy z wyborcami i obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej przez posła na Sejm równa się ze złamaniem przysięgi poselskiej i zdradą Polskiej Racji Stanu.

 

    Nasze żądania sprowadzają się do najważniejszych problemów w Naszym Państwie, są uniwersalne dla wszystkich obywateli pozostając ponad podziałami partyjnymi i ideowymi. Tylko wrogowie Naszego Kraju chcą oszukańczych wyborów i biedy obywateli opartej o wyprowadzanie wypracowanych w Polsce pieniędzy za granicę.

 

    Ponawiamy wezwanie do natychmiastowego przedstawienia w Sejmie RP wniosków o wprowadzenie w życie ustaw prawnych:

 

- obniżających podatek dochodowy do wysokości 10% na okres przejściowy 3 lat, po czym podatek ten musi być całkowicie zniesiony.

- nakładających na firmy zagraniczne działające w Polsce wymóg inwestowania w Polsce 50% zysku uzyskanego w Naszym Kraju

- wprowadzenie ustaw regulujących w sposób szczegółowy proces wyborczy zgodnie z żądaniami Konfederacji zawartymi na stronie internetowej www.okop.org , łącznie z wprowadzeniem J.O.W.

 

    Mamy nadzieję, że zgodnie z przysięgą poselską złożoną przez Pana/Panią podczas obejmowania stanowiska Posła RP zdecyduje się Pan/Pani niezwłocznie zrealizować nasze postulaty oraz, że dołączy Pan/Pani do Konfederacji dla dobra naszej Ojczyzny Polski.

 

Z poważanie

 

………………………………………………………………………

Pobierz tekst listu

bottom of page