top of page

Szanowny Pan/Pani Poseł …………………………………………………..….

Adress:

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...                                               Data ….../………2015

 

 

     Szanowny Panie Pośle/Pani Poseł

 

     Wspierając akcję Ogólnoświatowej Konfederacji Organizacji Polskich (O.K.O.P.) zwracam się do Pana/Pani, jako wyborca, mieszkaniec Pańskiego/Pani okręgu wyborczego, a przede wszystkim, jako Polak.

     W ostatnich miesiącach pod głosowanie Sejmu poddane zostały bardzo ważne ustawy, które w fundamentalny sposób wpłyną na życie każdego obywatela w Naszym Kraju. Próba liberalizacji prawa dotyczącego Lasów Państwowych mająca na celu umożliwienie sprzedaży naszej Narodowej Własności w prywatne, zagraniczne ręce, ustawa o GMO zatwierdzona ostatnio przez prezydenta, czy próby przeforsowania ustaw odnoszących się do własności polskich kopalń.

     Bez względu jak głosował Pan/Pani lub zamierza głosować nad tymi godzącymi w Interes Narodowy ustawami rozumiemy, że nie konsultował Pan przedtem ze swoimi wyborcami i obywatelami swojego okręgu naszego stanowiska w tych sprawach. Chcielibyśmy jak najbliżej współpracować z Panem i jak najbardziej wspomóc, aby Pańskie głosowania były zgodne z interesem nas wszystkich. Zwracam się do Pana/Pani z prośbą o natychmiastowe przedstawienie w Sejmie RP wniosków o wprowadzenie w życie ustaw prawnych:

- obniżających podatek dochodowy do wysokości 10% na okres przejściowy 3 lat, po czym podatek ten musi być całkowicie zniesiony.

- nakładających na firmy zagraniczne działające w Polsce wymóg inwestowania w Polsce 50% zysku uzyskanego w Naszym Kraju

- wprowadzenie ustaw regulujących w sposób szczegółowy proces wyborczy zgodnie z żądaniami Konfederacji zawartymi na stronie internetowej www.okop.org , łącznie z wprowadzeniem J.O.W.

Mamy nadzieję, że zgodnie z przysięgą poselską złożoną przez Pana/Panią podczas obejmowania stanowiska Posła RP zdecyduje się Pan/Pani niezwłocznie zrealizować nasze postulaty oraz, że dołączy Pan/Pani do Konfederacji dla dobra naszej Ojczyzny Polski.

 

Z poważaniem

 

………………………………………………………………………

Pobierz tekst listu 

bottom of page