top of page

Cel akcji „Poseł - Polak”

 

    Głównym celem akcji „Poseł - Polak “ jest pomoc naszym przedstawicielom w Sejmie RP realizować żądania lokalnych środowisk, które reprezentują oni we władzach. Konfederacja zrobi wszystko, aby wesprzeć Posłów walczących w Sejmie o Polską Rację Stanu, ale także stanowczo przeciwstawi się tym, którzy działają przeciwko naszym żądaniom i tym samym działają na szkodę Naszej Ojczyzny.

    Konfederacja nie organizuje akcji przeciwko instytucji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Sejm, jako instytucja jest jednym z najważniejszych elementów sprawowania władzy w państwie przez Naród i musi być objęty należnym szacunkiem. Posłowie w nim zasiadający są przedstawicielami swoich lokalnych wyborców i jeżeli wyborcy zażądają od posła wykonania ich postulatów musi on je wykonać nawet, jeżeli osobiści się z nimi nie zgadza. Nie wykonanie żądań wyborców równa się z utratą mandatu poselskiego i infamią posła. Każdy z nowo wybranych posłów musi złożyć przysięgę, która jest nie tylko etyczno-moralną deklaracją z jego strony, ale także prawnie wiążącym kontraktem z wyborcami i Narodem Polskim. Dopóki poseł nie zostanie oficjalnie zaprzysiężony nie może pełnoprawnie brać udziału w obradach Sejmu ani głosować. Odmowa złożenia przysięgi równa się z utratą mandatu poselskiego. Złamanie przysięgi jest także równoznaczne z utratą mandatu. Oczywiście w Sejmie, w którym zasiada większość osób łamiących tą przysięgę nie ma, co liczyć na egzekwowanie tego prawa. Obowiązek egzekucji leży na nas samych, jako wyborcach posła łamiącego przysięgę. Organizowanie protestów pod budynkiem Sejmu mija się z celem i jest całkowicie nie efektywne. Zwykle także akcje takie organizowane są przez organizacje i osoby, których celem jest raczej „puszczenie pary w gwizdek” i rozładowanie niepokojów społecznych, niż osiągnięcie jakichś konkretnych zmian. Za podejmowanie decyzji i uchwalanie ustaw godzących w dobro Narodu odpowiedzialni są poszczególni posłowie i oni muszą za takie decyzje odpowiadać przed swoimi wyborcami osobiście. Od momentu wyboru do Sejmu stają się także osobami publicznymi, a jako posłowie muszą mieć bezpośredni kontakt z obywatelami i swoimi wyborcami. To nie Sejm zagłosował w Grudniu, 2014 roku na temat zmian w Konstytucji i umożliwieniu sprzedaży Naszych Polskich Państwowych Lasów, tylko poszczególni posłowie podnieśli swoją rękę, głosując za zdradą Polskiej Racji Stanu (5 głosów zabrakło, aby ta haniebna ustawa stała się prawem !!).

    To ci ludzie, których wybrały lokalne społeczności, którzy mają biura poselskie w Twoim mieście, którzy z Twoich podatków pobierają spore pensje muszą odpowiadać osobiście wobec całego Narodu Polskiego za swoje czyny.

 

 

Konfederacja to działanie! Jeśli zaczniesz działać w celu osiągnięcia naszych żądań – stałeś się członkiem Konfederacji. Tylko działaniem możemy zrealizować nasze żądania.

Akcja "Poseł - Polak"

 

1. Poznaj nazwisko posła na Sejm RP reprezentującego Twój okrąg (guzik z info znajduje się na dole tej strony)

2. Znajdź adres najbliższego biura poselskiego

3. Dowiedz się wszystkich możliwych informacji na temat Twojego Posła. 

 - Poseł na Sejm RP jest on osobą publiczną i przez pełnienie stanowiska zobowiązany jest do bliskiego kontaktu z wyborcami i obywatelami swojego okręgu. Każdy obywatel ma prawo wiedzieć, kim jest osoba, na którą głosował

 -  Dowiedz się o jego znajomych, rodzinie, zatrudnieniu, zamieszkaniu

4. Prześlij informacje na info@okop.org 

5. Wpisz informacje na Forum Dyskusyjnym dotyczącym Twojego Posła (każdy Poseł ma swoje własne forum z nieograniczonym dostępem). Poznaj na forum innych ludzi z Twojej okolicy i zorganizujcie się w grupę, która będzie gotowa realizować następne punkty Akcji „Poseł- Polak”. Link do Forum znajdziesz w informacjach dotyczących Posła (guzik na dole strony) 

6. Zrób jak największą ilość kopi listu nr 1 załączonego poniżej.

7. Przekaż kopie listu do jak największej liczby członków Twojej rodziny i znajomych. Przekonaj ich, aby podpisali list nr 1

8. Dostarcz do biura poselskiego, najlepiej do rąk własnych posła, listy podpisane przez Ciebie i Twoich znajomych ( lepiej, jeśli znajomi zaniosą  swoje listy osobiście).

9. Jeżeli Poseł postanowi wesprzeć nasze żądania i współpracować z Konfederacją - zorganizuj z nim spotkanie i wspólnie zastanówcie się jak możecie wspomóc Posła w realizacji naszych żądań. Poinformuj na jego Forum Dyskusyjnym o jego współpracy z Konfederacją.

10. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, żądania zawarte w naszym liście nie zostaną spełnione i Poseł odmówi współpracy – przekaż mu list nr 2. Rozdaj go również wszystkim jego znajomym, rodzinie i współpracownikom.

Zorganizuj pikietę pod domem posła. Zrób zdjęcia, nakręć wideo z Twojej akcji i opublikuj na Youtube.

11. Poinformuj o odmowie współpracy  Posła na jego Forum Dyskusyjnym.

12. Nie przestawaj w działaniach dopóki jak największa ilość ludzi nie dowie się o zdradzieckiej działalności posła, na którego głosowali. Tłumacz wszystkim, że tylko naciskiem na poszczególnych Posłów reprezentujących nas w Sejmie możemy doprowadzić do rzeczywistych zmian. 

13. Jeżeli w ciągu miesiąca poseł nie przychyli się do żądań Konfederacji - zażądaj jego rezygnacji ze stanowiska (list Nr 3). Wydrukuj jak największą ilość kopii listu Nr.3. Rozdaj je wszędzie, rozklej list we wszystkich widocznych miejscach w swojej miejscowości i przekaż wszystkim swoim znajomym aby zrobili to samo. Konfederacja rozpocznie także ogólnoświatową akcje informującą (w kilku językach i na forum światowym) o zdradzie stanu dokonanej przez Posła. Razem dopilnujemy żeby wszyscy Polacy zarówno w Polsce jak i na świecie dowiedzieli się o zdrajcy i poznali jego nazwisko i adres. 

 

Posłowie, którzy opowiedzą się przeciwko uczciwym wyborom i natychmiastowemu obniżeniu podatku dochodowego są zdrajcami Polskiej Racji Stanu i nie zasługują na miano Polaka. 

bottom of page