top of page

Struktura O.K.O.P.

 

 

Struktura Organizacji

 

   Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich została powołana do życia, jako oddolna Społeczno-Obywatelska Akcja mająca na celu zmuszenie przedstawicieli władz w Polsce do realizowania polityki wewnętrznej i zewnętrznej leżącej w interesie Narodu Polskiego. Celem Konfederacji jest także spopularyzowanie pojęcia odpowiedzialności polityków za ich czyny i zaktywowanie jak największej ilości Polaków do wzięcia udziału w Demokracji Bezpośredniej. Działania Konfederacji poprzez Akcje” nastawiane są na skuteczność i efektywność. Konfederacja nie jest mową jest czynem.

Struktura O.K.O.P. opiera się na:

 

Zarząd Głównej Komendantury - w którego skład wchodzą osoby powołane podczas Konferencji Założycielskiej oraz osoby wytypowane w trakcie prac przygotowawczych na terenie kraju jak i poza jego granicami.

 

Zrzeszeni Członkowie Konfederacji – osoby, które w sposób aktywny, zorganizowany i w porozumieniu z Zarządem Głównej Komendantury realizują Akcje O.K.O.P.

 

Członkowie Konfederacji – osoby, które bez kontaktu z Zarządem lub Członkami Zrzeszonymi realizują Akcje O.K.O.P.

 

Sympatycy O.K.O.P. – osoby, które wspierają Konfederację: finansowo, propagują nasze Akcje i ideę Konfederacji

 

Członkostwo w O.K.O.P. nie wymaga podania swoich danych osobowych, adresu czy telefonu. Członkowie Zrzeszeni mogą zarejestrować się podając swoje dane lub tylko pseudonim, e-mail i nazwę miejscowości, w której zamieszkują. Posiadane przez Zarząd dane członków są tajne. Tylko na wyraźne oświadczenie członka O.K.O.P. jego dane mogą być upublicznione.

 

Struktura Działania

 

     O.K.O.P. działa w formie opartej o niezależne Grupy Działania składające się z nie więcej niż dziewięciu osób. Optymalnie, Grupa Działania powinna być pięcioosobowa. Jeżeli Grupa rozrośnie się powyżej 9 osób musi być natychmiast podzielona na dwa oddzielne oddziały. Grupy mogą ze sobą współpracować w zakresie koordynacji działań związanych z Akcjami O.K.O.P., ale muszą zachować odrębność i umiejętność działania oddzielnie.

Grupa może we własnym gronie wybrać osobę prowadzącą, odpowiedzialną za kontakt z innymi grupami i nadzorującą wykonywanie Akcji. Konfederacja zrzesza tylko osoby, które zgadzają się całkowicie z priorytetową ważnością żądań O.K.O.P. i zgadzają się działać tylko zgodnie z wytycznymi Konfederacji. Każda osoba, która chce, aby pod egidą O.K.O.P. Grupa prowadziła działanie niezgodne z wytycznymi musi być usunięta z Grupy, gdyż zagraża ona integralności i skuteczności osiągnięcia naszych żądań.

     Postulaty zmiany kierunku działania lub wprowadzenia w przyszłości nowych Zadań, Żądań czy Akcji, po przedyskutowaniu w grupie mogą być składane do Zarządu Głównej Komendantury O.K.O.P. tylko przez Członków Zrzeszonych.

 

     Komunikaty i informacje o rzekomym współdziałaniu O.K.O.P. z jakimikolwiek partiami, organizacjami czy innymi tworami politycznymi, jeżeli nie są potwierdzone na stronie internetowej O.K.O.P. należy uznać za prowokację i wrogie działanie w celu podważenia skuteczności działań Konfederacji.  

     

    Konfederacja nie wspiera żadnych ambicji polityków ani działaczy społecznych. Konfederacja walczy o wprowadzenie w życie konkretnych żądań zawartych w jasny i niedwuznacznie sprecyzowany sposób na oficjalnej stronie O.K.O.P. oraz wyznacza drogi osiągnięcia tych żądań. 

bottom of page